RT Heroᵀᴹ I (Master Premix for første-streng cDNA-syntese)