Plant Leaf Direct PCR-sett

  • Plant leaf Direct PCR kit

    Plant leaf Direct PCR-sett

    Dette produktet bruker et unikt lyseringsbuffersystem for å lysere planteblader. Lysatet kan brukes som mal uten rensing. Primere kan tilsettes, og PCR-blandingen av dette settet kan brukes til forsterkning.