RT Easyᵀᴹ II (med gDNase) Master Premix for første-streng cDNA-syntese for sanntids PCR med gDNase