Cell Direct RT-qPCR-sett

  • Cell Direct RT qPCR Kit

    Cell Direct RT qPCR-sett

    Dette settet bruker et unikt lyseringsbuffersystem som raskt kan frigjøre RNA fra dyrkede celleprøver for RT-qPCR-reaksjoner, og dermed eliminere den tidkrevende og arbeidskrevende RNA-renseprosessen. RNA-malen kan fås på bare 7 minutter. 5 × Direct RT Mix og 2 × Direct qPCR Mix-SYBR reagenser som tilbys av settet, kan raskt og effektivt oppnå kvantitative PCR-resultater i sanntid.

    5 × Direct RT Mix og 2 × Direct qPCR Mix-SYBR har sterk hemmertoleranse, og lysatet av prøvene kan brukes som mal for RT-qPCR direkte. Dette settet inneholder den unike RNA med høy affinitet Foregene revers transkriptase, og Hot D-Taq DNA-polymerase, dNTP, MgCl2, reaksjonsbuffer, PCR-optimaliseringsmiddel og stabilisator.