RT Heroᵀᴹ II (Master Premix for første-streng cDNA-syntese for sanntids PCR med gDNase)