Virus RNA isolasjonssett

  • Viral RNA Isolation Kit

    Virus RNA isolasjonssett

    Settet bruker spinnkolonnen og formelen utviklet av Foregene, som effektivt kan trekke ut høy renhet og høyverdig viralt RNA fra prøver som plasma, serum, cellefri kroppsvæske og cellekultursupernatant. Settet legger spesielt til lineært akrylamid, som enkelt kan fange små mengder RNA fra prøvene. RNA-bare kolonne kan effektivt binde RNA. Settet kan behandle et stort antall prøver samtidig.

    Hele settet inneholder ikke RNase, så det rensede RNA vil ikke bli nedbrutt. Buffer viRW1 og Buffer viRW2 kan sikre at den oppnådde virale nukleinsyren er fri for protein, nuklease eller andre urenheter, som kan brukes direkte for nedstrøms molekylærbiologiske eksperimenter.