Plant Total RNA Isolation Kit

  • Plant Total RNA Isolation Kit

    Plant Total RNA Isolation Kit

    Settet bruker spinnkolonnen og formelen utviklet av Foregene, som effektivt kan trekke ut total renhet og høy kvalitet total RNA fra forskjellige plantevev med lavt innhold av polysakkarider og polyfenoler. For planteprøver med høyt innhold av polysakkarider eller polyfenoler anbefales det å bruke Plant Total RNA Isolation Plus Kit for å få bedre RNA-ekstraksjonsresultater. Settet inneholder DNA-rengjøringskolonnen som enkelt kan fjerne genomisk DNA fra supernatanten og vevslysat. Eneste kolonne kan effektivt binde RNA. Settet kan behandle et stort antall prøver samtidig.

    Hele systemet inneholder ikke RNase, så det rensede RNA vil ikke bli nedbrutt. Buffer PRW1 og Buffer PRW2 kan sikre at oppnådd RNA ikke er forurenset av protein, DNA, ioner og organiske forbindelser.