Zebra Fish Direct PCR-sett

  • Zebra Fish Direct PCR Kit

    Zebra Fish Direct PCR-sett

    Dette settet bruker et unikt lyseringsbuffersystem for raskt å frigjøre genomisk DNA fra sebrafisk og annet ferskvannsfiskvev, halefinner eller fiskeeggprøver for PCR-reaksjoner, så det er spesielt egnet for storskala genetisk testing. Prosessen med å frigjøre genomisk DNA fra lyseringsbufferen er fullført innen 10-30 minutter ved 65 ° C. Ingen andre prosesser som fjerning av protein og RNA er påkrevd, og frigitt sporings-DNA kan brukes som en mal for PCR-reaksjon.

    2 × PCR EasyTM Mix har sterk toleranse overfor PCR-reaksjonshemmere, og kan bruke lysatet av prøven som skal testes som en mal for effektiv og spesifikk forsterkning. Dette reagenset inneholder ForegeneD-Taq DNAPolymerase, dNTPs, MgCl2, reaksjonsbuffer, PCR optimizer og stabilisator. Brukes i forbindelse med lyseringsbufferen kan raskt og enkelt oppdage prøver, og har egenskapene til høy følsomhet, sterk spesifisitet og god stabilitet.

    D-Taq DNA-polymerase er en DNA-polymerase spesielt utviklet av Foregene for direkte PCR-reaksjoner. D-Taq DNA-polymerase har sterk toleranse for en rekke PCR-reaksjonshemmere, og kan effektivt forsterke spormengder av DNA i forskjellige komplekse reaksjonssystemer, og amplifikasjonshastigheten kan nå 2 KB / min, noe som er spesielt egnet for direkte PCR-reaksjon.