Plant Leaf Direct PCR Plus-sett

  • Plant leaf Direct PCR Plus kit

    Plant leaf Direct PCR Plus-sett

    Dette produktet bruker et unikt lyseringsbuffersystem for å lysere planteblader. Lysatet kan brukes som mal uten rensing. Etter tilsetning av primere kan PCR-blandingen av dette settet brukes til forsterkning.