Genotyping

  • ForeSNP Genotyping Kit

    ForeSNP Genotyping Kit

    Competitive Allele Specific PCR (Competitive Allele Specific PCR) teknologi er en ny type alleltypemetode. Denne metoden trenger ikke å syntetisere spesifikke sonder for hver SNP og inDel, men trenger bare to par unike universelle sonder for å oppnå nøyaktig typing av genomiske DNA-prøver. Ved å analysere intensiteten og forholdet til det endelige fluorescenssignalet, bestemmes genotypen automatisk, og klyngingseffekten vises visuelt. Denne metoden har kort deteksjonstid, lave reagenskostnader, høy deteksjonsnøyaktighet, og kan brukes til molekylær markørassistert avl, QTL-posisjonering, genetisk markøridentifikasjon og andre molekylærbiologiske eksperimenter med stort prøvevolum.